پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://herbs.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://herbs.lums.ac.ir/images/logo.gif http://herbs.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازيhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=52134&ctp_id=11&id=12107&sisOp=view2017-11-21 18:19:34مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازيhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51987&ctp_id=11&id=12042&sisOp=view2017-11-13 12:12:29مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازيhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51510&ctp_id=11&id=11899&sisOp=view2017-10-22 17:13:59مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازيhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=51222&ctp_id=11&id=11821&sisOp=view2017-10-10 07:13:52اطلاعيه فراخوان پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي (Ph. D by Research) در نيمسال اول تحصيلي 96-97 دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=46015&ctp_id=11&id=10584&sisOp=view2017-02-19 17:06:47برگزاري اولين كارگاه آموزشي سامانه مديريت طرح هاي پژوهشي دانشگاه در مركز تحقيقات گياهان دارويي رازيhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=32624&ctp_id=11&id=8259&sisOp=view2016-01-09 22:09:17راه اندازي سامانه مديريت طرح هاي پژوهشي مركز گياهان دارويي رازيhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=29863&ctp_id=11&id=7911&sisOp=view2015-11-04 07:14:32آيين نامه اخلاق پژوهشيhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=19124&ctp_id=11&id=6165&sisOp=view2014-07-13 15:02:55راه اندازي دوره دكتراي تخصصي پژوهشي در مركز تحقيقات داروهاي گياهي دانشگاه علوم پزشكي لرستانhttp://herbs.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=14529&ctp_id=11&id=5355&sisOp=view2013-09-25 21:15:00